خانه

امروزه با رشد بنگاه‎ها و پيچيده‌شدن فرآيندهاي كسب‌و‌كار، مديريت و كنترل اين فرآيندها از اهميت بيشتري نسبت به قبل برخوردار است. با اين ديدگاه، شركت مشاور مديريتي ره‌پردا به عنوان متولي مديريت و به‌ويژه مديريت پروژه در گروه بين‌المللي ره‌شهر، در سال ۱۳۸۳ به عنوان يك شركت مستقل تأسيس شد. همزمان با تأسيس اين شركت، پيشنهاد ايجاد دفتر مديريت پروژه در گروه بين‌المللي ره‌شهر در سال ۱۳۸۴ مطرح و برنامه اجرايي دفتر مديريت پروژه از ابتداي سال ۱۳۸۵زير‌نظر شركت مشاور مديريتي ره‌پردا آغاز شد.
شركت ره‌پردا هم‌اكنون از همكاري كارشناسان با تخصص‌هاي متنوع و تجارب چشمگير در كليه زمينه‌هاي خدمات مديريت، مديريت پروژه و فن‌آوري اطلاعات بهره ‌مي‌برد و به فراخور پروژه‌ها و با هدف هم‌افزايي نيروهاي متخصص، اقدام به تشكيل مشاركت با ساير شركت‌ها مي‌نمايد. بزرگ‌ترين مزيت اين شركت، به خدمت گرفتن فن‌آوری در جهت بهبود و ارتقاء فرآيندهاي كسب‌وكار و در نتيجه كمك به افزايش بهره‌‌وری فردی، گروهی وسازمانی مي‌باشد.