شما اینجا هستید: خانه » سامانه مديريت پروژه سازماني مايكروسافت(EPM)

سامانه مديريت پروژه سازماني مايكروسافت(EPM)

سامانه مديريت پروژه سازماني مايكروسافت

در جهان پيچيده و پرتلاطم امروز فرايند تصميم‌گيري مديران، مهم‌ترين و تاثيرگذارترين ابزار براي بهبود و ارتقاء عملكرد يك سازمان به شمار مي‌آيد و در اين فرايند اطلاعات، اصلي‌ترين نقش را ايفا مي‌کند.

استفاده از سيستم‌‌‌‌هاي به‌روز جهان براي مديريت بهتر پروژه‌‌‌‌ها و آگاهي كامل از روند پيشرفت آن‌‌‌ها از اساسي‌ترين نيازهاي شركت‌ها در عصر حاضر است. با استقرار چنين سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پروژه گامي بلند در جهت مديريت جامع پروژه‌‌‌‌ها برداشته مي‌شود و امكان برنامه‌ريزي براي اعضاي تيم كاري پروژه‌ها در زمان مقرر فراهم مي‌آيد.

يكي از اين سيستم‌ها، سامانه مديريت پروژه سازماني شركت مايكروسافت (EPM) است. به منظور مديريت بهتر پروژه‌ها و منابع، نياز به سيستم‌هاي جامع مديريت پروژه به خصوص در شركت‌هايي با محوريت پروژه‌ها احساس مي‌شود. به‌اين منظور شركت مايكروسافت راهكاري تحت عنوان راهكار مديريت پروژه سازمانی براي پرداختن به اين مهم ارائه كرده است. اين راهكار شامل مجموعه‌اي از نرم‌افزارهاي مرتبط است كه شركت مايكروسافت جهت كنترل و مديريت پروژه‌ها در سازمان‌ها ارائه كرده است. بخش‌هايي از EPM كه براي استفاده در پروژه‌ها به آنها توجه خاص مي‌شود عبارت است از : مديريت زمان، مديريت منابع، مديريت هزينه،مديريت مستندات، مديريت وقايع، مديريت ارتباطات پروژه و مرکز پروژه.

شرکت ره پردا در زمينه استقرار سامانه مديريت پروژه سازماني، خدمات زير را ارائه مي دهد:

– فروش، نصب نرم افزارهای سامانه و پيكره‌بندي راهكار EPM

– شناخت و طراحی راهكار EPM

در حوزه هاي مديريت زمان و فعاليت، مديريت منابع انساني، مديريت هزينه، مديريت وقايع و ريسک، مديريت مستندات، مرکز پروژه، پورتال پروژه

– استقرار و اجراي راهكار EPM در حوزه هاي مذکور

– استقرار آزمايشي سيستم

– تكميل مجموعه راهكار EPM با توجه به بازخورهاي استقرار آزمايشي

– آموزش کاربران پروژه

(دريافت بروشور)