شما اینجا هستید: خانه » آموزش مايكروسافت پراجكت

آموزش مايكروسافت پراجكت

كارگاه تخصصي آموزش نرم‌افزارMicrosoft Project 2013

اهداف دوره

نرم افزار مدیریت پروژه مایکروسافت پروجکت محبوب‌ترین برنامه نرم‌افزاري برای کمک به مدیران پروژه برای ایجاد برنامه‌ها، مدیریت منابع، پیگیری پیشرفت فعالیت‌ها ، مدیریت بودجه و تجزیه و تحلیل فعالیت‌ها است.

مخاطبان

– مديران و کارشناسان دفتر مديريت پروژه (PMO)

– كارشناسان كنترل پروژه

– مديران پروژه

– علاقمندان به نرم‌افزارهاي مديريت پروژه

رئوس مطالب

– مقدمه‌اي بر كنترل پروژه

– ساختار شكست كار

– تنظيمات اوليه

– ايجاد پروژه

– تعريف فعاليت‌ها و زمانبندي پروژه

– تعريف و تخصيص منابع

– كنترل و پيگيري پيشرفت پروژه

– تسطيح و هموارسازي منابع

– تخصيص منابع مالي به فعاليت‌ها

– ايجاد جداول و سفارشي‌کردن آنها

– معرفي و كاربرد فيلتر‌ها

– مرتب كردن فعاليت‌ها

– گروه‌بندي منابع (Grouping)

– كاربرد نماهاي مختلف (View) و سفارشي‌كردن آن‌ها

– گزارش‌گيري پيشرفته (Report)

– بررسي الگوي اصلي برنامه Organizer) Global Template)

– تعريف و تنظيم فيلدهاي اضافي و سفارشي و استفاده از فرمول‌ها

– وزن‌دهي به فعاليت‌ها

– روش مديريت ارزش كسب‌شده (Earned Value)

– پيگيري پروژه و وارد‌كردن اطلاعات عملكرد واقعي پروژه

– ايجاد نمودار‌هاي S و B

(دريافت بروشور)