شما اینجا هستید: خانه » ارزش‌ها و باور‌ها

ارزش‌ها و باور‌ها

ما خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی و تعهدات حرفه‌ای می دانیم. ارزش‌ها و باورهای اساسی ما، صداقت، احساس مسئولیت، احترام به شأن حرفه‌ای خود، پایبندی به تعهدات و انجام کار درست و حرفه‌ای هستند.

 

با رعایت این اصول ما به دنبال ایجاد محیط کار سالم، پویا، پايدار و انگیزه‌مدار هستیم و نيروي انساني را ارزشمندترين سرمايه خود دانسته و زمينه لازم براي مشاركت، نوآوري و رشد آن‌ها را فراهم مي‌كنيم.

 

 

value